Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Friday, January 30, 2015

Patuloy po tayong mag alay ng Panalagin, Pagtulong at humingi ng HUSTISYA sa apat-naput-apat (44) na mga BAYANING PULIS NG PNP-SAF na nag-alay ng kanilang buhay sa Mamasapano Maguindanao.No comments: