Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Saturday, July 26, 2014

Repleksyon para sa July 27, Ika-17 na Linggo sa Karaniwang Panahon; Mateo 13:44-46

+ + + + + + +
Mabuting Balita: Mateo 13:44-46
 "Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon."  Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya't ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon."
+ + + + + + +
Repleksyon:
May isang ina na nagkaroon ng apat na anak sa apat na lalaki. Dahil sa kanyang mabigat na pagsubok na ito ay parang ayaw na niyang mabuhay. Wala na siyang mapuntahan sa dahilang siya ay itinakwil narin ng kanyang pamilya. Kaya sabi niya sa sarili: Nag iisa na ako wala na akong mapuntahan wala ng nagtitiwala sa akin pero wala rin naman akong sinisisi kundi ang sarili ko.”  

Habang siya ay nag lalakad na walang dereksyon ay may nabasa siyang nakasulat na ganito ang sinasabi, “Kung sa tingin mo ikaw ay nag-iisa at wala nag mamahal sa iyo ay mag punta ka sa amin.” Kaya yun ang ginawa niya at nalaman niya na iyong lugar pala ay pansamantalang tuluyan ng mga ina na walang direksyon ang buhay at ito ay pinamamahalaan ng mga madre.  Sa madaling salita siya ay inalagaan ng mabuti ng mga madre at sa pamamagitan nila ay nakilala niya ang walang hangang pag-ibig ng Diyos.

Sa pamamagitan ng Diyos at ng mga madre ay muling nanumbalik ang kanyang sigla at nagkaroon uli siya ng pag-asa. Bilang pag papasalamat ay sinabi niya sa mga madre; “Tinulungan ninyo ako at ipinadama ninyo sa akin na may Diyos. At sa pamamagitan ninyo ay nadama ko ang pinakadakilang kayamanan at pinakamahalagang perlas sa mundong ito, walang iba kundi ang walang hangang pag-ibig ng Diyos.

Lahat po tayo ay may misyon sa mundong ito at ito ay walang iba kundi ang ipakilala ang pinakadakilang kayaman at pinakamahalagang perlas sa mundong ito na hindi pa nakikita ng karamihan. Ang pinakadakilang kayamanan at pinakamahalagang perlas ay walang iba kundi ang Diyos. Dapat po ay mag bigay tayo ng panahon para mas makilala siya at maibahagi siya sa ating kapwa para makilala rin nila and Diyos sa pamamagitan natin.

Paano nga po ba makikilala ng iba ang Diyos sa pamamagitan natin? Dapat po tayo ay nagbibigay ng pag-asa at hindi panghuhusga, dapat po tayo ay tumutulong at hindi nang-aapi at nag sasalita ng hindi maganda sa ating kapwa. Dapat tayo ay palaging nag tatanim ng pag-ibig at hindi galit o paghihiganti.

No comments: