Quotations:

I am with you always until the end of this world - Jesus (Matthew 28:20).

Preach the Word in season and out of season reproving, rebuking or advising always with patience and providing instructions (2 Timothy 4:2).

Do not fear, Mary, for God has looked kindly on you (Luke 1:30).

Anything worth doing is worth doing poorly. - G. K. Chesterton

Virgin Coconut Oil for sale: 100% Pure and Cold-pressed. Coconut Oil is extracted naturally w/out using fermentation, any chemical process or heat. I’ve been using and taking VCO for more than 25 years now and I’m in excellent health. To learn more about the many health benefits of VCO please search Virgin Coconut Oil at: www.goggle.com or www.youtube.com If you’re interested please email me: mjdasma@gmail.com

Tuesday, September 15, 2015

Repleksyon para sa Setyembre 16, Miyerkules Saints Cornelius, Pope, and Cyprian, Bishop, Martyrs; Lucas 7:31-35

Mabuting Balita: Lucas 7:31-35
Sinabi ni Jesus, 31 “Ngayon, kanino ko ikukumpara ang mga tao sa kasalukuyan, at sa ano sila katulad? 32 Para silang mga batang nakaupo sa mga plasa, at nagrereklamo ang ilan sa kanila: ‘Tinugtog namin ang plauta para sa inyo at hindi kayo sumayaw, at nang umawit naman kami ng punebre, ayaw naman ninyong umiyak.

33 Ganito rin naman ang nangyari. Dumating si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay ni umiinom ng alak, at ang sabi ninyo’y ‘Nasisiraan siya ng bait!’ 34 Dumating naman ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom, at sinabi naman ninyong ‘Narito ang taong matakaw at lasenggo, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan.’ 35 Gayon pa ma’y nakilala ng kanyang mga anak ang Karunungan.”
+ + + + + + +
Repleksyon:
Mayroon ka bang kilalang tao na mahirap intindihin? Halimbawa ay isang tao na walang mabuting sinasabi tungkol sayo. Palagi niyang nakikita ang mga pagkakamali mo at madali ka niyang husgahan. Pero hindi naman niya binubuksan ang kanyang mga mata sa mga kabutihang nagagawa mo.  

Noong panahon ni Jesus ay marami rin ang nanghuhusga sa kanya at kay Juan. Si Juan dahil sa kanyang buhay na nagiisa sa kagubatan ay sinasabihan nila na nasisiraan na ng bait. Pero nasisiraaan ban g bait ang taong nananawagan na magbagong buhay nasila? Nasisiraan ba ng bait ang mapagpakumbabang si Juan na mas pinili na itaas si Jesus kaysa ang kanyang sarili?

Ganon din ang ginawa nila kay Jesus na tinawag nilang isang kaibigan ng maninigil ng buwis at mga makasalanan. Sa dahilan na si Jesus ay nakikisalamuha sa kanila paminsan minsan. Pero bakit nga ba nakikisalamuha si Jesus sa mga maninigil ng buwis at makasalan? Ito ay sa dahilan na gusto ni Jesus na baguhin sila sa pamamagitan ng pakikipag ugnayan sa kanila.

Ganon paman kahit na may mga taong ginawa ng misyon ang hindi magsabi ng mabuti sa kanilang kapwa. Patuloy lang po tayo na naka focus kay Jesus at sa kanyang mga pagtuturo. Gawin natin palagi ang tama kahit na ito ay hindi popular at ito ay hindi sasangayunan ng iba. Sa dahilan na kung ang Diyos ay nasa atin ay walang magtatagumpay laban sa atin. – Marino J. Dasmarinas

No comments: